Elektryk, instalacje elektryczne Bielsko-Biała

Grupa Szpunar składa się z dwóch firm:

  • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Ochronnych „SZPUNAR” Izabela Mizgała

Firma powstała w 1987 roku jako:
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Ochronnych mgr inż. Tadeusz Szpunar

Wykonywała przeważnie roboty związane z elektryką i instalacjami elektrycznymi, oraz w niewielkim zakresie prace budowlane.

Od stycznia 2009 roku firma działa pod nazwą:
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Ochronnych „SZPUNAR” Izabela Mizgała

  • „SZPUNAR” Izabela Mizgała, Marek Szczotka Spółka Cywilna

Założona została w 2006 roku przez Tadeusza Szpunara oraz córkę Izabelę Mizgałę jako spółka:
SZPUNAR S.C. – Tadeusz Szpunar, Izabela Mizgała Spółka Cywilna

Wykonywała roboty ogólnobudowlane, w tym również usługi elektryczne i sieci strukturalne.

Od stycznia 2009 roku, w związku z reorganizacją, spółka działa pod nazwą:
„SZPUNAR” Izabela Mizgała, Marek Szczotka Spółka cywilna.

Obie firmy uzupełniają się wzajemnie, gdyż prowadzone są przez ten sam, doświadczony i profesjonalny zespół kierowniczy. Dzięki temu, już od 1987 roku GRUPA SZPUNAR wykonała liczne instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych i bankowych.

Pozycja na rynku

Swoją pozycję na rynku usług montażu instalacji elektrycznych i pomiarów ochronnych oraz przewagę konkurencyjną budujemy poprzez:

  • zachowanie możliwie najlepszej relacji jakości oferowanych produktów do ceny, m.in. poprzez stosowanie najnowszych i sprawdzonych technologii branży elektrycznej i instalatorskiej,
  • stosowanie oferty usług do oczekiwań Klientów oraz zapewnienie stałej, wysokiej jakości obsługi,
  • zapewnienie profesjonalnego wsparcia projektowo-konstrukcyjnego Klientom firmy,
  • elastyczną politykę cenową w stosunku do kluczowych Odbiorców,
  • terminową realizację kontraktów i zamówień,
  • zapewnienie pogwarancyjnych usług serwisowych,
  • rozwijanie kompetencji naszych pracowników,
  • doskonalenie technologii oferowanych usług.